Als persoon is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Om zo je sterke en zwakke punten te leren kennen en inzicht te krijgen in je verbeterpunten. Door goed inzicht te krijgen in je eigen kunnen, leer je ook om te gaan met je eigen stress en alles uit jezelf te halen. Door op verschillende manieren te leren redeneren of oplossingen te zoeken kan je alle problemen die op jouw pad komen tackelen. Door logisch te redeneren zijn vaak al veel problemen eenvoudig op te lossen. Ook krijg je door logisch redeneren vaak een goed inzicht in alle zaken, plus- en minpunten en nog veel meer. Vaak creëer je door logische redeneren het overzicht. Naast logisch redeneren is het ook handig om abstract te leren redeneren. Dit is een manier van redeneren waarbij je voorstellingen van bepaalde zaken moet maken, die men niet in de realiteit niet kan zien, voelen of met andere zintuigen kan waarnemen. 

Syllogisme test

Een manier om logisch redeneringen te oefen en te testen is door middel van syllogismen. Maar wat is precies een syllogismen test? Tijdens een syllogismen test is het de bedoeling om een syllogismen op te lossen. Een syllogisme bestaat uit een set van drie zinnen. In de eerste twee zinnen staat de premissen, dit zijn de regels die als absolute waarheden worden beschouwd. De laatste zin is een conclusie die door deductief te redeneren wordt getrokken uit de premissen. De kandidaat krijgt de keuze uit een aantal conclusies en moet aan de hand van deze de juiste conclusie trekken. Het is belangrijk om beide premissen mee te nemen. Met behulp van deze test wordt het vermogen om logische redeneringen te nemen getoetst, zonder je te laten afleiden door de betekenis. Syllogismen oefenen kan helpen bij het verbeteren van jouw logische redeneringen. 

Matrix test 

Verder zijn er ook matrix testen om beter te leren abstract te redeneren. Bij matrix redeneren krijg je een rooster van negen vlakken te zien, waarvan er één leeg is gelaten. Vervolgens moet jij selecteren welk vlak hier logischerwijs ingevuld moet worden. Je hebt hierbij keuze uit vier verschillende antwoordmogelijkheden. Zo wordt jouw vermogen om abstract te redeneren en het omgaan met abstracte informatie getest. Door veel te oefenen leer je snel verbanden te zien tussen figuren, blokken en grafieken. Dit is niet alleen handig tijdens het matrix testen, maar ook in het dagelijks leven kan je hier veel voordeel aan ondervinden. Dit geld niet alleen voor de matrix testen, maar ook door syllogismen veel te oefenen, daag je jezelf nog meer uit om alles uit je kunnen te halen.